Vi hjelper alltid!
 
Kunden sitt problem er vår utfordring.
Vårt motto: Vi hjelper alltid!
 
Innan våre forretningsområder har vi 24 timers
beredskap heile året.
 
Frå Sløvåg betjener vi våre kundar i Sogn og Fjordane og Nordhordland. Frå vår avdeling på Straume i Fjell kommune betjener vi Stor-Bergen og resten av Hordaland. Vår avdeling i Odda betjener Hardangerregionen.
 
Som kunde hos oss skal ein forvente høg servicegrad, god kvalitet på utført arbeid og miljøriktige løysningar.
 
JBT AS er ein del av arbeidsfellesskapet Septik24, som saman tilbyr komplette løysingar til kundar over store delar av Sør-Noreg. Septik24 er leiande i Noreg på innsamlings- og avvatningsløysningar for septikslam. Septik24 kan tilby totalavtalar som inkluderer full administrasjon, datafangst og informasjonssystem til kommunar. Eigarane har regionalt operasjonelt fokus, eigarskap og ansvar
 
                            
 
 
Brosjyremateriell om Johny Birkeland Transport AS finn du her

 

 


 

Johny Birkeland Transport - Dalsøyra - 5960 Dalsøyra - Telefon: 57 78 11 70 - Telefaks: 57 78 11 71 - E-post: birkeland@septik24.no - Org.nr.: 971057440 MVA