Oppforing av septiktank

Mange huseigarar er lei av å grave opp septiktanken for kvar gong denne skal tømmast. Dette kan enkelt ordnast ved å fore opp tanken slik at lokket ligg i dagen (sjå figur under). Den lokale rørleggaren kan levere skøyte-ringar til dette formålet.